Form Aktif/Pasif Durumları

Kod demoya eklenip kontrol edilecek!

Antalyasporda kullanıldı, bunun üzerine konuşabiliriz tekrar kullanmayabiliriz.

Yönetim panelinde translate bölümünde EngelliVeGaziBiteFormu içeriği eğer boş bırakılırsa Maç Henüz Aktif Değil şeklindeki yazı ekrana gelecek ve form kapanacaktır.

Makale-GaziFormu.cshtml sayfasına aşağıdaki kod eklenecektir;

 <div class="col-md-6">
            @if (!String.IsNullOrEmpty(Partial.Translate("EngelliVeGaziBiletFormu", "tr").ToString()))
            {
            @Partial.MakaleAciklama(Model.MakaleID)
            }
            else
            {
              @Partial.Translate("EngelliVeGaziBiletFormuAktifDegil", "tr")
                }
          
          </div>
          }
          else
          {
          <div class="col-md-12">
            @if (!String.IsNullOrEmpty(Partial.Translate("EngelliVeGaziBiletFormu", "tr").ToString()))
            {
              @Partial.MakaleAciklama(Model.MakaleID)
            }
            else
            {
              @Partial.Translate("EngelliVeGaziBiletFormuAktifDegil", "tr")
            }            
          </div>
          }

Makale-GaziFormu.cshtml sayfasının en altına aşağıdaki kod eklenecektir;

 <script type="text/javascript">
          var s = document.getElementById('karsilasma');
          s.options[s.options.length] = new Option('@Partial.Translate("EngelliVeGaziBiletFormu","tr")', '@Partial.Translate("EngelliVeGaziBiletFormu", "tr")');
        </script>

form.cshtml sayfasına aşağıdaki kod eklenecek;


   @if (ViewBag.FormID == 3)
            {
              if (String.IsNullOrEmpty(ViewBag.Form1) || String.IsNullOrEmpty(ViewBag.Form2))
              {
                <div id="content" style="padding: 60px 20px;">
                  @Partial.Translate("FormBasarisiz", dilk)
                </div>
              }

              else
              {
                string ipAdresi = System.Web.HttpContext.Current.Request.UserHostAddress;
                string Yazi = "";
                Yazi = Yazi + "Adı: " + ViewBag.Form1 + "<br />";
                Yazi = Yazi + "Soyadı " + ViewBag.Form2 + "<br />";
                Yazi = Yazi + "TC Kimlik No: " + ViewBag.Form3 + "<br />";
                Yazi = Yazi + "Telefon: " + ViewBag.Form4 + "<br />";
                Yazi = Yazi + "Engelli Kart Seri No: " + ViewBag.Form5 + "<br />";
                Yazi = Yazi + "Refekatçi TC Kimlik No :" + ViewBag.Form6 + "<br />";
                Yazi = Yazi + "Refakatçi Adı Soyadı :" + ViewBag.Form7 + "<br />";
                Yazi = Yazi + "Doğum Tarihi : " + ViewBag.Form8 + "<br />";
                Yazi = Yazi + "Branş :" + ViewBag.Form9+ "<br />";
                Yazi = Yazi + "Karşılaşma :" + ViewBag.Form10+ "<br />";
                

               
                MailController.MailGonder(Partial.Ayar("MailAdresi"), Partial.Ayar("SiteAdi") + " Gazi ve Engelli Bilet Formu", Yazi);

                <div id="content" style="padding: 60px 20px;">
                  @Partial.Translate("FormIP", dilk) - @ipAdresi
                  @Partial.Translate("FormBasarili", dilk)
                </div>
              }
            }