Hızlı Teklif Al - V4

<div class="col-md-12">
<form action="/tr/form/2/5" method="post">
<div class="row mb50">
<div class="col-lg-12"><input class="form-control" id="kariyer" name="form_1" placeholder="Adınız Soyadınız :" required="required" type="text" /> <input class="form-control" id="kariyer" name="mail" placeholder="E-Posta Adresiniz :" required="required" type="email" /> <input class="form-control" id="kariyer" max="100" name="form_2" placeholder="Telefon Numaranız :" required="required" type="text" /> <input class="form-control" id="kariyer" name="form_3" placeholder="Mesleğiniz :" required="required" type="text" /> <input class="form-control" id="kariyer" name="security1" placeholder="2 + 3 = ?" required="" value="" /> <input name="security2" type="hidden" value="5" />
<div class="form-group"><select class="form-control" id="subject" name="form_4" required="required"><option selected="selected" value="yok">Sigorta Çeşidi :</option><option value="Araç Sigortası (Kasko)">Araç Sigortası (Kasko)</option><option value="Trafik Sigortası">Trafik Sigortası</option><option value="Konut Sigortası">Konut Sigortası</option><option value="İşyeri Sigortası">İşyeri Sigortası</option><option value="Otel Sigortası">Otel Sigortası</option><option value="Zorunlu Deprem Sigortası">Zorunlu Deprem Sigortası</option><option value="Akaryakıt İstasyonu Sigortası">Akaryakıt İstasyonu Sigortası</option><option value="Makine Kırılması Sigortası">Makine Kırılması Sigortası</option><option value="Elektronik Cihaz Sigortası">Elektronik Cihaz Sigortası</option><option value="İnşaat All Sigortası">İnşaat All Sigortası</option><option value="Makine Montaj Sigortası">Makine Montaj Sigortası</option><option value="Özel Sağlık Sigortası">Özel Sağlık Sigortası</option><option value="Tamamlayıcı Sağlık Sigortası">Tamamlayıcı Sağlık Sigortası</option><option value="Ferdi Kaza Sigortası">Ferdi Kaza Sigortası</option><option value="Sorumluluk Sigortası">Sorumluluk Sigortası</option><option value="Hekim Sorumluluk Sigortası">Hekim Sorumluluk Sigortası</option><option value="Yabancı Sağlık Sigortası">Yabancı Sağlık Sigortası</option><option value="Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası">Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası</option><option value="Nakliyat Sigortası">Nakliyat Sigortası</option><option value="Yat (Tekne) Sigortası">Yat (Tekne) Sigortası</option><option value="Eğitim Sigortası">Eğitim Sigortası</option><option value="Bireysel Emeklilik Sigortası">Bireysel Emeklilik Sigortası</option><option value="Hayat Sigortası">Hayat Sigortası</option><option value="Yıllık Hayat Sigortası">Yıllık Hayat Sigortası</option><option value="Alacak Sigortası">Alacak Sigortası</option><option value="Kefalet Sigortası">Kefalet Sigortası</option> </select></div>

<div class="form-row">
<div class="col-xl-12"><textarea class="form-control" col="25" cols="20" id="form_3" name="form_5" placeholder="Mesajınız" required="required" rows="10"></textarea></div>
</div>
</div>

<div class="field" style="width: 100%; padding: 5px 28px;"><input id="services05" name="services[]" onchange="setCustomValidity('')" oninvalid="this.setCustomValidity('İlerlemek İçin Kullanıcı Sözleşmemizi Onaylamanız Gerekiyor')" required="" type="checkbox" value="Kullanıcı Sözleşmesi'ni okudum ve kabul ediyorum." /> <label for="services05"><a data-target="#exampleModal" data-toggle="modal" href="/tr/kvkk/kvkk-aydinlatma-metni.html"><strong>Bilgilendirme Metnini</strong></a>&#39;ni okudum ve kabul ediyorum.</label></div>

<div class="field" style="width: 100%; padding: 0px 28px;"><input id="services05" name="services[]" onchange="setCustomValidity('')" oninvalid="this.setCustomValidity('İlerlemek için Pazarlama İznini Onaylamanız Gerekiyor')" required="" type="checkbox" value="Pazarlama İznini okudum ve kabul ediyorum." /> <label for="services05"><a data-target="#exampleModal" data-toggle="modal" href="/tr/kvkk/kvkk-aydinlatma-metni.html"><strong>Pazarlama İzni </strong></a>&#39;ni okudum ve kabul ediyorum.</label></div>

<div class="col-lg-12 text-center"><button type="submit">Hızlı Teklif Al</button></div>
<!-- Modal -->

<div aria-hidden="true" aria-labelledby="exampleModalLabel" class="modal fade" id="exampleModal" role="dialog" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Form Sigorta</h5>
<button aria-label="Close" class="close" data-dismiss="modal" type="button"><span aria-hidden="true">&times;</span></button></div>

<div class="modal-body">
<p>Sayın Yetkili,</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>FORM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD ŞTİ</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Kişisel Veri İşlenmesine Ait Bilgilendirme</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Sayın, Sigortalımız</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Türkiye Cumhuriyeti sigortacılık uygulamaları kapsamında bir sigorta teklifine ait fiyatların oluşturulması ve sigorta sözleşmesinin kurulabilmesi için sigortalıya ait kimlik tespitinin yapılması, sigortalanacak kıymetlere ilişkin adres, durum, hasar ve risk tespitlerinin yapılması amaçlarıyla; kişisel verilerin sorgulanması, işlenmesi, arşivlenmesi ve ilgili sigortacılık kurumlarına aktarılması bir zorunluluktur.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Sigorta Aracılık Hizmetleri faaliyeti yürüten kurumumuz tarafından adınıza bir Sigorta Sözleşmesinin kurulabilmesi ve işletilmesi amacıyla;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>En üst düzeyde sigorta menfaatinizi sağlamak, risklerinize uygun sigorta şartlarını en uygun sigorta fiyatlarıyla oluşturabilmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde sigorta sözleşmesi kurma yetkisine sahip kurumlara aktararak gerekli teklif çalışmalarını yapabilmek, talebinizin oluşması halinde Sigorta Sözleşmenizi kurabilmek ve yürütmek amacıyla işlemek zorunda olduğumuz kişisel kimlik verileriniz ve sigortalanacak kıymetlere ait verileriniz,</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Oluşturulmuş olan tekliflerinizin ve sigorta sözleşmelerinizin tarafınıza ait iletişim kanalları üzerinden posta, kargo ve elektronik iletişim araçları ile bildirebilmek ve teslim etmek amaçlarıyla kullanılmak üzere iletişim verileriniz,</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Gerektiğinde sigorta sözleşmelerinizin bedellerine ait tahsilatları gerçekleştirebilmek, iptali gerçekleşen sigorta sözleşmelerine ait iade ödemelerinize aracılık yapmak amaçlarıyla gereken ödeme araçlarınıza ait verileriniz,</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Adınıza kurulan Sağlık Sigorta Sözleşmeleri kapsamında sağlık kuruluşlarından alacağınız sağlık hizmetleri ve bu hizmetlerin sağlanması sürecinde gerçekleştireceğimiz yardımcı hizmetleri sağlamak amacıyla işleyeceğimiz kişisel verileriniz,</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Hasar hallerinde işlemlerinizin takibini sağlamak, hasar ödemelerinizi takip etmek ve işlemler süresince yardımcı aracılık hizmetleri sağlayabilmek adına işlememiz gereken kişisel verileriniz,</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>İhtiyaç hallerinde sigortanız kapsamında sağlanacak olan Asistans (yardımcı) hizmetlerin yürütülmesi amacıyla işlenmesi gereken kişisel verileriniz,</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&ldquo;Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik&rdquo; maddeleri kapsamında bilgilendirilmesi zorunlu olan &ldquo;Sigorta Ettiren&rdquo;, &ldquo;Sigortalı&rdquo; ve &ldquo;Sigortadan faydalanacak diğer kişiler&rdquo; için işlenecek olan kişisel veriler,</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>6698 sayılı &ldquo;Kişisel Verilerin Korunması Kanunu&rdquo; 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kurumumuzca &ldquo;Veri Sorumlusu&rdquo; sıfatıyla işlenecektir.</p>

<p>Veri Sorumlusu olarak en yüksek ihtimamı göstererek işleyeceğimiz, muhafaza edeceğimiz ve gerektiğinde aktaracağımız Kişisel Verileriniz için; adınıza bir Sigorta Sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilişkili olması, zorunlu sigortalarınızın tesis edilebilmesi, isteğe bağlı sigorta haklarınızın sağlanabilmesi, menfaatlerinizin korunabilmesi ve hizmetin devamlılığı amaçlarıyla &ldquo;Açık Rıza&rdquo; gösterdiğiniz kabul edilmiştir.</p>

<p>&ldquo;Kişisel Verilerin Korunması Kanunu&rdquo; hakkında detaylı bilgi için www.kvkk.gov.tr web sitesini ziyaret edebilir, Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ile ilgili kapsamlı bilgi edinebilirsiniz.</p>

<p>&nbsp;</p>
</div>

<div class="modal-footer"><button class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal" type="button">Kapat</button></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</form>

<div class="container">
<div class="row mt-5">&nbsp;</div>
</div>
</div>

http://www.formsigorta.com.tr/tr