TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları ve 1505 Üniversite Sanayi İş Birliği Online Bilgilendirme Toplantısı

<form action="/tr/form/6/6" method="post"><input name="security1" type="hidden" value="125" />
<div class="row mb50">
<div class="col-lg-6"><input class="form-control" name="form_1" placeholder="Ad Soyad:" required="" type="text" />
<p class="help-block">&nbsp;</p>
<input class="form-control" name="form_2" placeholder="Doğum Tarihi:" required="" type="text" />
<p class="help-block">&nbsp;</p>
</div>

<div class="col-lg-6"><input class="form-control" name="form_3" placeholder="Kurum/Firma:" required="" type="text" />
<p class="help-block">&nbsp;</p>
<input class="form-control" name="form_4" placeholder="Eğitim Düzeyi:" required="" type="text" />
<p class="help-block">&nbsp;</p>
</div>

<div class="col-lg-6"><input class="form-control" name="form_5" placeholder="Görev:" required="" type="text" />
<p class="help-block">&nbsp;</p>
<input class="form-control" name="mail" placeholder="E-Posta:" required="" type="email" />
<p class="help-block">&nbsp;</p>
</div>

<div class="col-lg-6"><input class="form-control" name="form_6" placeholder="Telefon:" required="" type="text" />
<p class="help-block">&nbsp;</p>
<input class="form-control" name="security2" placeholder="85 + 40 = ?" required="" value="" />
<p class="help-block">&nbsp;</p>
</div>

<div class="col-lg-12 text-center mt-3"><button type="submit">ONLİNE BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA BAŞVUR</button></div>
</div>
</form>

Fom.csHtml sayfasına aşağıdaki kodu ekliyoruz;

   @if (ViewBag.FormID == 6)
            {
              if String.IsNullOrEmpty(ViewBag.Form5) || ViewBag.Form5 != "125")
              {
                      < div id = "content" style = "padding: 60px 20px;" >
                          @Partial.Translate("FormBasarisiz", dilk)
                        </ div >
                    }
              else
              {
                string ipAdresi = System.Web.HttpContext.Current.Request.UserHostAddress;
                string Yazi = "";
                Yazi = Yazi + "Ad Soyad: " + ViewBag.Form1 + "<br />";
                Yazi = Yazi + "Doğum Tarihi: " + ViewBag.Form2 + "<br />";
                Yazi = Yazi + "Kurum/Firma: " + ViewBag.Form3 + "<br />";
                Yazi = Yazi + "Eğitim Düzeyi: " + ViewBag.Form4 + "<br />";
                Yazi = Yazi + "Görev: " + ViewBag.Form5 + "<br />";
                Yazi = Yazi + "Telefon: " + ViewBag.Form6 + "<br />";
                Yazi = Yazi + "IP Adresi" + ipAdresi;
                MailController.MailGonder(Partial.Ayar("MailAdresi"), Partial.Ayar("SiteAdi") + "TÜBİTAK BİGG BAŞVURUSU", Yazi);

                      < div id = "content" style = "padding: 60px 20px;" >
                          @Partial.Translate("FormIP", dilk) - @ipAdresi
                        @Partial.Translate("TubitakBiggFormBasarili", dilk)
                      </ div >
                    }

            }

Translate alanına tüm alanları ekliyoruz ;