Footer Alanına Listelenen Makaleleri Sıra Numarasına Göre Sıralama

Makale Sıra Numarasına göre sıralama yapmak için aşağıda bulunan kod içerisinde;

" true" yerine " false" yazılması gerekiyor.

IEnumerable<Post> card2118Category = Partial.PostsID(card2118CategoryID, 0, 12, Partial.Order.OrderBy, true);

IEnumerable<Post> card2118Category = Partial.PostsID(card2118CategoryID, 0, 12, Partial.Order.OrderBy, false);

Aşağıdaki kodu yapıştırarak Makaleleri sıra numarasına göre sıralayabilirsiniz.


        <div class="col-sm-6 col-md-4 widget_services">
          @{
            int card2118CategoryID = 2;

            if (Partial.isCategoryID(card2118CategoryID))
            {
              IEnumerable<Post> card2118Category = Partial.PostsID(card2118CategoryID, 0, 12, Partial.Order.OrderBy, false);
              Category card2118OnlyCategory = Partial.Category(card2118CategoryID);
              <h4 class="widget-title">@card2118OnlyCategory.CategoryTitle</h4>
              <ul>
                @foreach (Post cat in card2118Category)
                {
                  <li><a href="@Partial.PostLink(cat.PostID)" title="@cat.PostTitle.HtmlEncode()"><i class="fas fa-chevron-right"></i> @cat.PostTitle.HtmlEncode()</a></li>
                }

              </ul>
            }
          }
        </div>

"