Hakkımızda Sayfası - Translate

index.cshtml

<section id="values" class="panel" data-color="orange">
  <div class="container py-5 my-5">
    <div class="row">
      <div class="col-md-6">
        <h1>Temel değerlerimiz</h1>
        <p class="text-sm font-weight-bold d-none">
          HOW WE DECIDE AND ACT
        </p>

        <p class="py-3">
          PupaHouse'un Dijitalleşme yaklaşımı: <br> Dijitalleşme, popüler trend takipçisi olmanın aksine temel bir iş fonksiyonudur. Planlama, kaynak ve bütçe yönetimi ile teknoloji ve deneyim tasarımı yeteneği gerektirir.
        </p>
      </div>
      <div class="col-md-6">
        <img src="https://pupahouse.com/images/about_values.jpg" alt="Our core values" class="img-fluid">
      </div>
    </div>
    <div class="row py-3">
      <div class="col-md-6 my-3">
        <div class="values_first_line">
          <div class="step">1</div>
          <h3>"Hands on" Yönetim</h3>
          <p class="m-0">
            Şirketler için somut sonuçlar üretiyoruz. Bunu sağlamak için Pupahouse ekibi olarak projelerde aktif ve “hands on” bir yaklaşım benimsiyoruz.
          </p>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-6 my-3">
        <div class="values_first_line">
          <div class="step">2</div>
          <h3>Tasarım Odaklı Düşünme</h3>
          <p class="m-0">
            Hedef ve problemlerini anladığımız müşterilerimize sürdürülebilir çözümler üretiyoruz. Kullanıcı ile empati kurarak temel problemleri belirliyor, çözümleri kavramsallaştırıyor, prototipliyor ve test ediyoruz.
          </p>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-6 my-3">
        <div class="values_second_blocks">
          <div class="step">3</div>
          <div class="row">
            <div class="col-md-10">
              <h3>Sürdürülebilirlik</h3>
              <p class="m-0">Dijitalleşmenin ve dijital çözümlerin ticaretin sürekli bir parçası olduğunu ve olması gerektiğini biliyoruz. Sürdürülebilir dijital ürünler için finansal açıdan uygun çözümler sağlıyoruz.</p>

            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-6 my-3">
        <div class="values_second_blocks">
          <div class="step">4</div>
          <div class="row">
            <div class="col-md-10">
              <h3>Ticari Gerçekler</h3>
              <p class="m-0">Ticari gerçekleri biliyor ve bu yüzden projelerimize tüm paydaşları başından itibaren dahil ediyoruz. </p>

            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-6 my-3">
        <div class="values_second_blocks">
          <div class="step">5</div>
          <div class="row">
            <div class="col-md-10">
              <h3>Teknolojide Rasyonel Çözümler</h3>
              <p class="m-0">
                Teknoloji ve çözümlerin seçiminde rasyonel davranırız. Daha fazla analiz yapıp daha az bütçe kullanırız.
              </p>

            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-6 my-3">
        <div class="values_second_blocks">
          <div class="step">6</div>
          <div class="row">
            <div class="col-md-10">
              <h3>Kullanıcı Odaklı Strateji</h3>
              <p class="m-0">Pupahouse olarak son sözü daima kullanıcıların söylediğini biliyoruz. Bu yüzden kullanıcılar ve personalar dijital ve ürün stratejilerimizde ana odak noktamız oluyor.</p>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

CSS

<style>
  #values .values_first_line {
    position: relative;
    display: -webkit-box;
    display: flex;
    -webkit-box-orient: vertical;
    -webkit-box-direction: normal;
    flex-direction: column;
    -webkit-box-pack: center;
    justify-content: center;
    background: #fd5f27;
    color: #fff;
    padding: 20px;
    min-height: 190px;
  }

    #values .values_first_line .step {
      position: absolute;
      top: 10px;
      right: 20px;
      font-size: 50px;
      opacity: 0.1;
      font-weight: 900;
      font-family: "Merriweather", sans-serif;
    }

  #values .values_second_blocks {
    position: relative;
    background: rgba(253, 95, 39, 0.1);
    border-left: 10px solid #fd5f27;
    padding: 30px;
    min-height: 210px;
  }

    #values .values_second_blocks .step {
      position: absolute;
      top: 10px;
      right: 20px;
      font-size: 50px;
      opacity: 0.2;
      color: #fd5f27;
      font-weight: 900;
      font-family: "Merriweather", sans-serif;
    }
  h3 {
    font-family: "Merriweather", sans-serif;
    font-size: 30px;
    line-height: 40px;
  }
</style>