Fotogaleri ve Sayfa Başlığı Aynı Yazarak Galeri Çalıştırma

Burada yapılması gerekenler;

Sayfa Numarasına 97 vermek,

Sayfa Adına "Sertifikalar" adını verdiysek, Fotogaleri adını da "Sertifikalar" olarak oluşturmaktır. (Burada dikkat edilmesi gereken başlıklar birebir aynı yazılmalıdır) Bu şartlar sağlandığında aşağıdaki gibi galeri gelecekti. Tüm dillerde galeriyi getirmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz;

        else if (Model.PageOrder == 97)
          {
            <style type="text/css">
              .discus-only-title .discus-only-link {
                box-shadow: 0 2px 2px 0 rgba(0,0,0,0.2),0 1px 2px 0 rgba(0,0,0,0.1) !important;
                margin-bottom: 30px;
              }
            </style>
            <div id="gallery" class="discus-only-title row">
              @{
                IEnumerable<PhotoGalleryImage> resimler = Partial.PhotoGalleryImages(Model.PageTitle, lang).OrderBy(m => m.PhotoGalleryImageOrder).ThenByDescending(m => m.PhotoGalleryImageID);

                foreach (PhotoGalleryImage resmin in resimler)
                {
                  <div class="col-md-3 col-6 col-xl-3">
                    <a class="discus-only-link" data-fancybox="gallery" href="/Upload/PhotoGallery/@resmin.PhotoGalleryImageLink" style="background: url(/Upload/PhotoGallery/@resmin.PhotoGalleryImageLink)">
                      @if (Partial.PhotoGalleryImageName(resmin.PhotoGalleryImageID, lang).ToString().Length > 3)
                      {
                        <span>@Partial.PhotoGalleryImageName(resmin.PhotoGalleryImageID, lang)</span>
                      }
                    </a>
                  </div>
                }
              }
            </div>
          }