Geliştiriciler

Card image cap
Başlık 3

Lorem Ipsum , dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir ...

Card image cap
Başlık 3

Lorem Ipsum , dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir ...

Card image cap
Başlık 3

Lorem Ipsum , dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir ...

MAKALE (KATEGORİ SIRA NUMARASINA GÖRE)

Kategori altına eklenen makaleleri, kategori sıra numarasına göre listeler.

@{
  int card1ColOrderNumber = 3;
  int card1TotalRowOrderNumber = 3;
  int card1CategoryOrderNumber = 2;

  if (Partial.isCategoryOrderNumber(card1CategoryID))
  {
    IEnumerable<Post> card1Posts = Partial.PostsOrderNumber(card1CategoryOrderNumber, 0, card1ColOrderNumber * card1TotalRowOrderNumber, Partial.Order.ID, true, lang);
    Category category = Partial.Category(card1CategoryOrderNumber, lang);
    int card1Count = Convert.ToInt32(Math.Ceiling(card1Posts.Count() / Convert.ToDouble(card1ColOrderNumber)));
    <div class="container-fluid bg-white">
      <h3 class="text-center mt-4">@category.CategoryTitle.HtmlEncode()</h3>
      <div class="container">
        @for (int componen = 0; componen < card1Count; componen++)
        {
          <div class="row">
            @foreach (Post comPost in card1Posts.Skip(componen * card1ColOrderNumber).Take(card1ColOrderNumber))
            {
              <div class="col-md-@(12 / card1ColOrderNumber)">
                <div class="card mt-4">
                  <img class="card-img-top" src="@comPost.PostThumbnail" alt="Card image cap">
                  <div class="card-body text-center">
                    <h5 class="card-title">@comPost.PostTitle.HtmlEncode()</h5>
                    <p class="card-text">@Partial.PostShortContent(comPost.PostID, 170)</p>

                  </div>
                  <div class="discus-btn text-center">
                    <a href="@Partial.PostLink(comPost.PostID)" class="btn btn-primary">@Partial.Translate("Devami", lang)<i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>
                  </div>
                </div>
              </div>
            }
          </div>
        }
      </div>
    </div>
  }
}

MAKALE ( ID NUMARASINA GÖRE)

//Kategori altında bulunan makaleleri getirir.
@{
  int card1ColID = 3; // yan yana 3 tane makale getirmek için kullanılır.
  int card1TotalRowID = 3;// alt alta kaç kere tekrar edeceğini belirlemek için kullanılır.
  int card1CategoryID = 2;//burada belirtilen 2 id numaralı kategorinin altındaki makaleleri listelemek için kullanılır. Yukarıda 3 satır ve 3 sütun belirttiğimiz için 3x3=9 tane makale listelenecektir.

  if (Partial.isCategoryID(card1CategoryID))// 2 id li kategori var ise aşağıdaki kodu çalıştırmak için kullanılır. Eğer 2 id numaralı kategori yoksa hatayı önlemek için bu kontrol yapılmaktadır.
  {
    IEnumerable<Post> card1PostsID = Partial.PostsID(card1CategoryID, 0, card1ColID * card1TotalRowID, Partial.Order.ID, true);// kategori altına eklenen tüm makaleleri bilgilerini tutmak için kullanılır.
    Category categorytitle = Partial.Category(card1CategoryID); // Kategori numarasını girdiğimiz kategorinin bilgilerini tutar.
    int card1CountID = Convert.ToInt32(Math.Ceiling(card1PostsID.Count() / Convert.ToDouble(card1ColID)));
    <div class="container-fluid bg-white">
      <h3 class="text-center mt-4">@categorytitle.CategoryTitle.HtmlEncode()</h3>
      <div class="container">
        @for (int componen = 0; componen < card1CountID; componen++)
        {
          <div class="row">
            @foreach (Post comPost in card1PostsID.Skip(componen * card1ColID).Take(card1ColID))
            {
              <div class="col-md-@(12 / card1ColID)">
                <div class="card mt-4">
                  <img class="card-img-top" src="@comPost.PostThumbnail" alt="Card image cap">
                  <div class="card-body text-center">
                    <h5 class="card-title">@comPost.PostTitle.HtmlEncode()</h5>
                    <p class="card-text">@Partial.PostShortContent(comPost.PostID, 170)</p>

                  </div>
                  <div class="discus-btn text-center">
                    <a href="@Partial.PostLink(comPost.PostID)" class="btn btn-primary">@Partial.Translate("Devami", lang)<i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>
                  </div>
                </div>
              </div>
            }
          </div>
        }
      </div>
    </div>
  }
}

KATEGORİ ( ID NUMARASINA GÖRE )

//Kategori altına eklenen kategorileri getirir.
@{
  int card5ColNumber = 3; // bir satırda kaç tane kutu geleceğini belirliyoruz. 3 yazarsak yan yana 3 tane kutu gelir.
  int card5TotalRowNumber = 3; //alt alta kaç satır kutu geleceğini belirtiyoruz. yukarıda ve burada 3 yazarsa yan yana 3'lü, alt alta 3 kere tekrar eder. Toplamda 9 kutu listelenir.
  int card5CategoryNumber = 2; // Kategori numarasını girdiğimiz kategorinin altındaki kategoriler listelenir.

  if (Partial.isCategoryOrderNumber(card5CategoryNumber))// Kategori numarasını yanlış girersek alttaki kodların çalışmaması için yazıldı.
  {
    IEnumerable<Category> card5Category = Partial.CategorySubOrderNumber(card5CategoryNumber, lang); // Alt kategorileri liste halinde tutar. Liste olduğu için foreach ile yazdırmamız gerekir. ekrana başka türlü yazdırılmaz.
    Category categoryidno = Partial.Category(card5CategoryNumber);// Kategori numarasını girdiğimiz kategorinin bilgilerini tutar.
    int card5Count = Convert.ToInt32(Math.Ceiling(card5Category.Count() / Convert.ToDouble(card5ColNumber)));
    <div class="container-fluid bg-white">
      <h3 class="text-center mt-4 mb-4">@categoryidno.CategoryTitle.HtmlEncode()</h3>
      <div class="container">
        @for (int componen = 0; componen < card5Count; componen++)
        {
          <div class="row">
            @foreach (Category comCategory in card5Category.Skip(componen * card5ColNumber).Take(card5ColNumber))
            {
              <div class="col-sm-12 col-md-@(12 / card5ColNumber)">
                <div class="card mt-4">
                  <img class="card-img-top" src="@comCategory.CategoryThumbnail">
                  <div class="card-body text-center">
                    <h5 class="card-title">@comCategory.CategoryTitle.HtmlEncode()</h5>
                    <p class="card-text">@Partial.PostShortContent(comCategory.CategoryID, 170)</p>

                  </div>
                  <div class="discus-btn text-center">
                    <a href="@Partial.CategoryLink(comCategory.CategoryID)" class="btn btn-primary">@Partial.Translate("Devami", lang)<i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>
                  </div>
                </div>


              </div>            }
          </div>
        }
      </div>
    </div>
  }
}

www.yapraktarim.com.tr

www.bemak.com.tr