Video galeriyi kullanmak için Fotogaleri modülünde galeri oluşturup, fotoğraf isimlerine youtube videosu uzantısını eklemeniz gerekmektedir. Aşağıda detaylı anlatımı mevcuttur.

index.cshtml

@{
  <div class="container-fluid discus-parallax p-2 bg-white">
    <div class="container">
      <div class="row" style="margin-top: 30px">
        <div class="col-md-1 col-xs-12"> <hr class="cizgi"> </div>
        <div class="col-md-4 col-xs-12">
          <div class="kurulus">
            <h3 class="text-left">@Partial.Translate("Our Digital Media", lang)</h3>
          </div>
        </div>
        <div class="col-md-7 col-xs-12"> <hr class="cizgi"> </div>
      </div>
      <div class="owl-carousel-product2 owl-carousel-fix">
        @{
          foreach (PhotoGalleryImage item in Partial.PhotoGalleryImages(1))
          {
            <div class="video">
              <div class="videoWrapper">
                <iframe width="100%" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/@(Partial.PhotoGalleryImageName(item.PhotoGalleryImageID, lang))?rel=0&hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
              </div>
              <h5 class="ytbaslik" id="ytbaslik@(item.PhotoGalleryImageID)"></h5>
              <script>
                      window.addEventListener('load', function () {
                        $.ajax({
                          url: "https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?id=@(Partial.PhotoGalleryImageName(item.PhotoGalleryImageID, lang))&key=AIzaSyAhuS4Q0f_p6O1v7pOrtC6yZZPTbwx2g68&fields=items(snippet(title))&part=snippet",
                          dataType: "jsonp",
                          success: function (data) {
                            var baslik = document.getElementById('ytbaslik@(item.PhotoGalleryImageID)');
                            baslik.innerHTML = data.items[0].snippet.title;
                          },
                          error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) {
                            alert(textStatus, + ' | ' + errorThrown);
                          }
                        });
                      });
              </script>
            </div>
          }
        }
      </div>
    </div>
  </div>
}

Javascript

$('.owl-carousel-product2').owlCarousel({
        margin: 10,
        loop: true,
        autoplay: true,
        autoplayTimeout: 2000,
        autoplayHoverPause: true,
        nav: true,
        navText: [
          '<i class="fas fa-chevron-left"></i>',
          '<i class="fas fa-chevron-right"></i>'
        ],
        dots: false,
        responsive: {
          0: {
            items: 1
          },
          600: {
            items: 2
          },
          1000: {
            items: 3
          }
        }
      });

STANDART JAVASCRİPT ( Aşağıdaki kod ekli ise tekrar eklemeye gerek yok)

<script>hljs.initHighlightingOnLoad();</script>
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function () {
    $('.counter').each(function () {
      $(this).prop('Counter', 0).animate({
        Counter: $(this).text()
      }, {
          duration: 4000,
          easing: 'swing',
          step: function (now) {
            $(this).text(Math.ceil(now));
          }
        });
    });

// Carouselin JAVASCRİPTi BURAYA EKLENECEK

  });
</script>

Youtube videosunun şu linkte yeraldığını varsayarsak; https://www.youtube.com/watch?v=vCbkb5UXx54 Fotogaleri Modülünden galeri düzenleme alanında, görsel başlığına video sonunda bulunan vCbkb5UXx54 kodu eklemeniz gerekmektedir. Anasayfada hangi galeriyi görüntülemek isterseniz kod içerisinde fotogaleri ID'sini değiştirmeniz yeterli olacaktır.

İndex Bileşenleri