index.cshtml

<div class="container-fluid odul" style="background-repeat:repeat-x; background-position:top center;background: rgb(12,45,86);background: linear-gradient(135deg, rgba(12,45,86,1) 0%, rgba(136,10,22,1) 100%);background-size:cover;padding-bottom:50px;padding-top: 50px;">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-6 text-center">
        <div class="d-block d-sm-none"><img src="/Upload/File/2020/1/20/odul21.png"></div>
        <div class="d-none d-sm-block" style="color:white;position:absolute;bottom: 80px;padding-bottom:20px;padding-right:25px;"><img src="/Upload/File/2020/1/20/odul21.png"></div>
        <div class="video-text-link" style="color:white;position:absolute;bottom:0;padding-bottom:20px;padding-right:25px;">
          <p>Türkiye'nin en iyi Teknokentleri arasında vizyonu ve misyonu ile farklı bir yere sahip olmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor ve her alanda başarılı olma iddiamızı sürdürüyoruz.</p>
          <a href="" style="color:white;background-color:#0077a2;padding:10px 25px;">Videoyu İzle</a>
        </div>
      </div>

      @{
        int card36Col = 2;
        int card36TotalRow = 2;
        int card36CategoryOrderNumber = 2;

        if (Partial.isCategoryOrderNumber(card36CategoryOrderNumber))
        {
          IEnumerable<Post>
          card36Posts = Partial.PostsOrderNumber(card36CategoryOrderNumber, 0, card36Col * card36TotalRow, Partial.Order.OrderBy, true, lang);
          Category category36title = Partial.Category(card36CategoryOrderNumber, lang);
          int card36Count = Convert.ToInt32(Math.Ceiling(card36Posts.Count() / Convert.ToDouble(card36Col)));
          <div class="col-md-6" style="margin-top:30px;margin-bottom:10px;">
            <div class="row">
              <div class="col-md-12 text-right">
                <div class="big-title3 text-center">
                  <h3 class="big_title3_beyaz" style="color:white;">@category36title.CategoryTitle.HtmlEncode()</h3>
                </div>
              </div>
            </div>
            @for (int componen = 0; componen < card36Count; componen++)
            {
              <div class="row">
                @foreach (Post comPost in card36Posts.Skip(componen * card36Col).Take(card36Col))
                {
                  <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
                    <div class="kutu">
                      <div class="news-div">
                        <a href="@Partial.PostLink(comPost.PostID)">
                          <div class="news-images" style="background-image: url(@comPost.PostThumbnail)">

                          </div>
                          <h2><span>@comPost.PostTitle.HtmlEncode()</span></h2>
                        </a>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                }
              </div>
            }
          </div>
          <div class="col-md-12 text-right">
            <span style="color:white; bottom:0px; margin-right:0px;"><h4 style="font-size:16px;"><a href="@Partial.CategoryLink(card36CategoryOrderNumber)" style="color:white;">+ Tüm Duyurular</a></h4> </span>
          </div>

        }
      }
    </div>
  </div>
</div>

CSS

a {
  text-decoration: none;
  transition: all 0.3s ease-in-out;
  position: relative;
}
div.kutu {
  margin-bottom: 20px !important;
}
.news-div {
  overflow: hidden;
  position: relative;
}
.news-div a {
  display: block;
}
.news-div h2 {
  border-radius: 0px 0px 3px 3px;
  position: absolute;
  bottom: 0;
  width: 100%;
  left: 0;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.75);
  padding: 6px 9px;
  color: white;
  margin: auto;
  font: 18px Sans-Serif;
  line-height: 1.4;
  height: 100%;
}
 
.news-div h2 span {
  position: absolute;
  bottom: 13px;
  font-size: 19px;
}


.news-images {
  width: 100%;
  min-height: 200px;
  max-height: 200px;
  overflow: hidden;
  border-radius: 3px;
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: center center;
  background-size: cover;
  background-position: 50% 50%;
  transition: background-size .2s;
  -webkit-transition: all .5s;
  -moz-transition: all .5s;
  -o-transition: all .5s;
  transition: all .5s;
} 

www.antalyateknokent.com.tr

İndex Bileşenleri