Kategori sıra numarası yada makale sıra numarası verilen makaleyi almaya yarar.