Post(int categorySortNumber, int postSortNumber, int skip, string lang)

Post(int categorySortNumber, int postSortNumber, int skip, string lang)

Kategori sıra numarası yada makale sıra numarası verilen makaleyi almaya yarar.