HtmlEncode()

HtmlEncode string (metin)'lerin sonuna eklenerek içlerinde html tagları varsa bunların düzgün bir şekilde yazdırılmasını sağlar.