Languages()

Veri tabanı sorgusu oluşturmadan tüm aktif dilleri getirir.