OptionGetValue(string Value, string LanguageShortName)

Ayar olarak kayıt ettiğimiz verileri alıp kullanmamızı sağlar. Geriye sadece Türkçe kısmındaki verileri string olarak göndürür.