LanguageShortName(int langID)

ID si girilen dilin kısa kodunu döndürür.