SQL_Slides()

Veri tabanı sorgusu oluşturarak veri tabanında kayıtlı olan tüm slaytları getirir.