Slaytın özel alan değerini getirmek için kullanılır.