SlideMeta(int SlideID, int SlideMetaID)

Slaytın özel alan değerini getirmek için kullanılır.