ClearHtmlTag(string text)

Bir string değerin içerisindeki bütün html taglarını temizlemek için kullanırız.