Dil kısaltması girilen dile ait sayfaların tamamını getirmek için kullanılır.