FormatLongDate()

Tarih değerlerinin sonuna eklenerek kullanılır. Bu şekilde tarih formatını Türkiye standartlarına getirmiş oluruz. FormatShortDate dan farklı olarak sonuna saat ve dakika eklenir.